Fuld proces

Er din organisations strategi klar til at blive implementeret, men du er ikke helt sikker på hvordan? Har du brug for at få sat ord og måling på din organisations sammenhængskraft? Eller måske skal I fusioneres? Læs hvad organisationsanalyse fra Damkjær-Bruun kan hjælpe jeres organisation med.

Når vi arbejder med organisationsudvikling er vores spidskompetence at hjælpe kunder med at facilitere, systematisere og strukturere processen fra strategi til succes. Vores tilgang til opgaverne er ydmyg og jordnær med et solidt analytisk og metodisk afsæt. Vi tror på, at alle organisationer er unikke! Derfor skræddersyer vi også din organisations proces til dens aktuelle og fremtidige behov.

Det får I ud af en organisationsanalyse

  • Effektivitet på grund af en bedre udnyttelse af de ressourcer og kompetencer, som I har til rådighed
  • Mulighed for at frigøre ressourcer til at udvikle organisationen yderligere og sætte nye mål
  • Mindre bøvl fordi jeres medarbejdere har ejerskab for deres opgaver og for helheden
  • Fastholdelse og udvikling af jeres kunders loyalitet

En anden og ikke uvæsentlig fordel er, at dit egen indsats og ressource investering er minimal. Ydermere er vores fremgangsmåde med til at sikre en god implementering fra starten.

organisationsanalyse og arbejdsmiljø ved illustration

Sådan tjekker vi jeres arbejdsmiljø

  • 360 graders måling og evaluering af din organisations sammenhængskraft ved hjælp af TM360
  • En kvalificeret dialog om iværksættelse af relevante udviklingstiltag for at hæve din organisations performance
  • Facilitering af din organisations proces fra strategi til succes

Når vi siger 360 graders evaluering af din organisation, så er det netop fordi, at alle organisatoriske elementer inddrages helt fra starten af. Sammenhængskraft handler både om individer og fællesskaber. Det handler både om motivation og adfærd. Det handler både om kultur og resultater. Men det handler først og fremmest om at identificere organisationens styrker og svagheder for at iværksætte indsatser, der skaber balance mellem alle disse begreber. Jo bedre balance, jo bedre sammenhængskraft. Jo bedre sammenhængskraft, jo bedre resultater. Derfor arbejder vi ud fra TM360 modellen. Arbejdsmiljøet bliver bare bedre af en organisationsanalyse, hvor hele strukturen bliver tjekket efter.

Organisationsanalyse og arbejdsmiljø via TM360 modellen

Formålet med modellen og målingen

Ved at bruge modellen og målingen i vores arbejde, har vi et værdifuldt og overskueligt værktøj at diskutere, analysere og planlægge organisationsudvikling ud fra. Vi kan identificere gaps og iværksætte udvikling med fokus på strategisk og kulturel samskabelse og sammenhængskraft. Og sidst men ikke mindst får vi etableret et fælles sprog og en fælles forståelse af organisationsudvikling, der er aktuel for de udfordringer, som I står overfor. Dette giver os en god grobund for at lave en god organisationsanalyse.

Processen for organisationsanalyse

null

Introduktion til virksomheden – strategi og fokus

Vi bruger indledningsvist cirka 1-2 timer på et møde hos dig for at få et grundigt indblik i din organisation og jeres strategiske udfordringer, så organisationsanalysen bliver skræddersyet. Samtidig får vi relevant materiale udleveret til gennemgang og senere til inddragelse i vores analyse. Sammen aftaler vi, hvordan spørgeskemaet skal distribueres og sættes op, hvem det skal sendes til, hvornår det skal sendes, samt hvordan vi vælger at kommunikere det.

Vi går nu igang med at designe din undersøgelse. Vi tager udgangspunkt i modellen og de teoretiske temaer og skræddersyr din undersøgelse, så den passer til organisationen. Samtidig får den et grafisk udtryk, som er genkendeligt for din organisation. Undersøgelsen skal være genkendelig for dine medarbejdere og den skal bidrage til at skabe en god historiefortælling om din strategi. Herefter bliver den distribueret efter aftale med dig. Dette kan gøres på forskellige måder, herunder eksempelvis via link, SMS, mail eller QR kode.

null

Administration og udsendelse

null

Dataindsamling og foranalyse

Når dine medarbejdere har besvaret spørgeskemaet, samler vi dataene sammen og laver en grundig analyse. Vi kigger både overordnet på sammenhængskraften og graver ned i detaljerne. Der er i vid udstrækning mulighed for at analysere dataene på forskellige måder for at få et meget præcist billede af din organisations styrker og svagheder.

Når datene er gennemgået, og foranalysen er færdig, tager vi kontakt til dig for at få en dialog om, hvad vi finder interessant at få mere viden om. Herefter godkender du sammensætning af en eller flere fokusgrupper, som vi laver et interview med. Vi anvender en særdeles professionel og menneskeorienteret tilgang som gør, at vi er i stand til at få et meget dybt indblik i din organisation.

null

Fokusgruppe interview(s)

null

Præsentation og workshop(s)

Når fokusgruppe interview(s) er gennemført, færdiggøres analysen, og vi er nu klar til at præsentere resultaterne for dig. Sammen gennemgår vi de enkelte elementer af undersøgelsen og kobler dem til din strategiske virkelighed. Efter præsentationen laver vi en workshop med fokus på, hvordan din strategi bliver implementeret på bedst mulig vis. Når målet er sammenhængskraft, gælder det om at få omsat din strategi til en daglig praksis, hvor dine vigtigste ressourcer skaber succeserne. Dét hjælper vi dig med!

Vi er interesserede i din succes! Derfor er det vigtigt for os at følge op og være din aktive sparringspartner. Opfølgning kan ske ved et besøg i virksomheden, hvor vi gør status siden sidst. Det kan også gøres med en eftermåling, hvor vi får indblik i, præcist hvilke fremskridt, I har gjort.

null

Opfølgning hos virksomheden