Ledelse med sammenhængskraft

Uddannelsen

Uddannelsen er rettet mod ambitiøse topledere, chefer og mellemledere i såvel offentlige som private organisationer, som ønsker at blive klædt på til at håndtere den stadig stigende kompleksitet i ledelsesrollen i forhold til sig selv, sin organisation og omverdenen.

Uddannelsen starter med en indledende dialog omkring mål og retning i forhold til egen udvikling, herunder behovet for personlig lederudvikling for den enkelte deltager. Vi tager udgangspunkt i selve forståelsesrammen for uddannelsen og hjælper deltagerne på vej mod at identificere egne styrker og indsatsområder. Lederen skal igennem forløbet arbejde med sin egen rolle og organisatoriske virkelighed for at sikre højst muligt udbytte. Deltageren identificerer indsatsområder, der er behov for særligt fokus på, og disse er indarbejdet i kurset som aktionslæring.

Derefter gennemføres otte kursusdage med udvalgte og relevante tema og aktionslæring. Kurset afsluttes med eksamen og en evaluering af den enkelte deltagers personlige lederudvikling.

Sammenhængskraften som forståelsesramme

Når vi ser på sammenhængskraften, betyder det grundlæggende, at alle organisatoriske elementer er indarbejdet. Som leder agerer man med sit ansvar som individ og som en del af et fællesskab. Dernæst findes der i organisationer både følelser samt effekter af disse. Dette kalder på grundlæggende 4 ledelsesdiscipliner:

 • Ledelse med interesse
 • Ledelse som feedback
 • Ledelse som rollemodel
 • Ledelse som kommunikation

Sammenhængskraften – og dermed lederens resultater – forbedres i takt med, at han/ hun mestrer disse 4 discipliner.

Indhold

På baggrund af ovenstående kommer vi omkring følgende temaer på uddannelsen:

 1. Ledelse anno 2020 – lederrollen, lederrollen og team samt lederrollen og organisation.
 2. Kerneopgave for os og mig – afklaring af ledelsesrum og ledelsesdiscipliner.
 3. Ledelsesprocesser i praksis – analyse, dilemma og paradoks.
 4. Leder og ledelsesstil – situationel ledelse 2020.
 5. Leder og team – hvordan uddelegeres der nedad?
 6. Leder og organisation – hvordan bidrager lederen til organisationens sammenhængskraft?
 7. Leder og etik i det moderne samfund – fra autencitet til handling.
 8. Disruption i virkeligheden – hvad kommer Generation Y og Z til at betyde for os?
 9. Udgående kompetenceevaluering og eksamen.

Praktiske oplysninger

Varighed: 8 kursusdage + indledning og eksamen

Næste hold: Kontakt os for nærmere

Pris: DKK 24.800 pr deltager inklusive materialer

Ønsker I at tilmelde jer som hold fra samme organisation kan vi tilbyde før- og eftermåling, så I får konkrete data på forbedringspotentiale samt effekt og udbytte af jeres indsatser.

Allan Bruun
Ejer og konsulent

 4221 0085
allan@damkjaer-bruun.dk