Persondata (GDPR)

Damkjær-Bruun anvender kun indtastede data til forudbestemte formål, og alle personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt.

Vi overholder gældende dansk og EU-lovgivning på området om beskyttelse af personlige data. Hos Damkjær-Bruun anvender vi ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Persondata opbevares i vores IT system i op til 6 måneder efter indtastning. Herefter slettes de automatisk medmindre personen aktivt vælger at forny de afgivne data med yderligere 6 måneder. Vi informerer automatisk herom via e-mail ved udgangen af perioden.

Har man været kandidat i forløb til en stilling hos Damkjær-Bruun slettes alle persondata ved afslutning af stillingsbesættelsen dog senest 6 måneder efter kandidatens upload af ansøgningsmateriale.

Damkjær-Bruun indhenter jvf. EU persondataforordningen af 25. maj 2018 skriftligt samtykke fra kandidater, hvorfra der skal indhentes eller deles information med tredje part.

Damkjær-Bruun kontakter ligeledes kun referencer efter samtykke givet af kandidaten. Kandidaten har til enhver tid ret til at få indsigt i hvilke data vi har registreret om kandidaten, ligesom kandidaten til enhver tid kan bede om, at data vi har registreret slettes eller transporteres til tredjepart efter ønske.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du her på www.damkjaer-bruun.dk.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener,
at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.