Rette mennesker, på rette sted, til rette tid

Passioneret

Strategisk

Præcis

Fuld rekruttering inklusiv onboarding

Det får I ud af det

 • Højere træfsikkerhed samt besparelse i tid og penge
 • Sikkerhed for professionel kandidathåndtering. Vi repræsenterer din virksomhed og dit brand, som var det vores eget
 • 12 måneders garanti for alle ansættelser
 • Vi kan rekrutteringshåndværket, har forstand på mennesker og forretning
 • Vi finder din nye medarbejder OG hjælper dig med et skræddersyet onboarding program

Når du vælger denne type opgaveløsning, arbejder vi ud fra nedenstående procesbeskrivelse. Dette er med til at sikre kvalitet i alle led, samt at kandidaten og du får de bedste betingelser for et godt fremtidigt samarbejde.

1 – afklaring af job- og kravprofil

Vi mødes med en eller flere kontaktpersoner i din virksomhed for at få et grundigt indblik i Jeres behov for en ny medarbejder. Sammen afdækker vi stillingens krav og opgaver samt succeskriterier. Vi afdækker samtidigt kravene til personlige kompetencer. Damkjær-Bruun udarbejder umiddelbart efter mødet et udkast til stillingsannonce, som virksomheden godkender. Herefter publiceres annoncen på jobportaler, vores hjemmeside og på sociale medier. 

2 – Søgning og screening

Når stillingen er publiceret, begynder vi at screene de indkomne ansøgere til stillingen. Samtidigt foretager vi søgninger i egen database samt i eksterne netværk. I denne del af processen har vi fokus på at tiltrække det stærkest mulige felt af kandidater

3 – Telefoninterview

Sideløbende med søgning- og screeningprocessen laver vi telefoninterviews med relevante kandidater. Vi afdækker deres nuværende jobsituation og deres motivation for netop at søge stillingen hos Jer. Samtidig får vi indblik i kandidatens forventninger til bla. udfordringer og karriereønsker.

4 – Dybdeinterview og personprofil

Kandidaterne indkaldes til et dybdegående interview, hvor vi afdækker alle faglige og personlige kompetencer i forhold til den søgte stilling. Samtidig får vi en dybdegående forståelse for kandidatens behov for arbejdsbetingelser, motivation og ledelse. Vi bruger gennemprøvede samtale- og spørgeteknikker til at vurdere potentialet for en ansættelse i den søgte stilling med et samtidigt fokus på de udviklingsmuligheder, der er i stillingen og i virksomheden. Inden interviewet gennemfører kandidaten relevante personprofiler og tests. Vi er certificerede i anvendelsen af Garudas værktøjer, og flere af disse vil oftest blive brugt i kombination. I de fleste tilfælde vil vi kombinere Kompetenceprofilen og Logikanalysen. Kompetenceprofilen er en af de mest omfattende personprofiler på markedet, som afdækker en persons adfærd med udgangspunkt i 16 personlige træk. Logik er en kognitiv intelligenstest, som måler på kandidatens evne til at identificere de mønstre og relationer, som danner grundlag for problemstillinger, samt udlede disse informationer ved brug af logik.

5 – Referencer

Der indhentes referencer hos tidligere arbejdsgivere, kollegaer mv. Såfremt det er muligt, indhenter vi minimum 2 referencer for en kandidat. Hos referencepersonerne får vi afdækket kandidatens arbejdsadfærd fra tidligere ansættelsesforhold, og det er her vi ser sammenfald eller forskelle i vores opfattelse af kandidaten. De bagvedliggende årsager analyseres nøje for at kunne anvende referencerne kvalitativt i den samlede vurdering.

6 – Præsentation af kandidater

Vi er nu klar til at præsentere de bedste kandidater for dig. Ved præsentationen er vi deltatende og faciliterende, men nu i en mere afventende position. Det vigtige i præsentationen er, at begge sider af bordet bliver belyst. Du skal have et godt indblik i, hvem kandidaten er. Kandidaten skal have et godt indtryk af, hvem du og virksomheden er. Vi medvirker til at sikre, at alle relevante emner bliver diskuteret og besvaret, så du og kandidaten efterfølgende har et optimalt beslutningsgrundlag. Der vil typisk være 2-3 kandidater til en præsentation hos dig.

7 – Onboarding

Når vi har fundet din nye medarbejder, hjælper vi dig med at skræddersy et onboarding program. Du får dermed hjælp til at sikre den nye medarbejders motivation i perioden op til ansættelsens start, den første tid – og ikke mindst på den lange bane. Med et skræddersyet onboarding program har du langt større sandsynlighed for hurtig performance i jobbet samt at kunne fastholde medarbejderen. Programmet indeholder noget generelt i forhold til onboarding og derudover noget helt unikt for medarbejderens personlighed. Onboarding programmet kan udarbejdes på 3 niveauer: for medarbejderen, for nærmeste leder og for leders leder.

Det er dit behov, der tæller!

Herunder kan du se de mest foretrukne samarbejdsmodeller. Alt afhængig af dit behov kan vi bistå dig i enkelte dele af din rekrutteringsproces, og du kan også trygt overdrage hele ansvaret til os.

Kan vi bistå dig på anden måde end skitseret herunder, er du også velkommen til at kontakte os. 

Basis

%8/Bruttoårsløn
 • Afklaring af job- og kravprofil
 • Udarbejdelse af stillingsopslag
 • Publicering af stilling på jobportaler og sociale medier
 • Screening af ansøgere
 • Al administration – bekræft modtagelse, afslag, indkaldelse samtaler og dokumentation
 • Search strategi samt kontakt til relevante kandidater (minimum 10)
 • Telefoninterview/ Videointerview
 • Indkaldelse til og afholdelse af dybdeinterview
 • Udarbejdelse af Kompetenceprofil og Logikanalyse
 • Indhentning af referencer
 • Kandidatpræsentaion
 • Skræddersyet onboarding program
 • 12 måneders garanti

Basis & search

%10/Bruttoårsløn
 • Afklaring af job- og kravprofil
 • Udarbejdelse af stillingsopslag
 • Publicering af stilling på jobportaler og sociale medier
 • Screening af ansøgere
 • Al administration – bekræft modtagelse, afslag, indkaldelse samtaler og dokumentation
 • Search strategi samt kontakt til relevante kandidater (minimum 20)
 • Telefoninterview/ Videointerview
 • Indkaldelse til og afholdelse af dybdeinterview
 • Udarbejdelse af Kompetenceprofil og Logikanalyse
 • Indhentning af referencer
 • Kandidatpræsentaion
 • Skræddersyet onboarding program
 • 12 måneders garanti

Partneraftale

Minimum 10 rekrutteringer på løbende 12 måneder
%1/afslag pr. opgave
 • Frit valg mellem Basis, Basis & Search og Fuld rekruttering
 • Sparring på alle HR- og kompetencerelaterede emner
 • 10 timers hjælp til svære samtaler
 • 10 timers ledersparring

*For Basis og Basis & Search anvender vi i udgangspunktet Medarbejderprofilen fra Garuda. Såfremt andet eller mere ønskes, sker det efter specifik aftale

Inspiration fra hverdagen til dit arrangement

Foredrag

Har du behov for fagligt input til dit næste arrangement?  Vi brænder for vores metier, og det vil du og dit publikum kunne mærke! Vores mål er at inspirere ledere og medarbejdere i det private og offentlige erhvervsliv til god ledelse. Gennem foredragene leger vi ny læring ind med eksempler fra det virkelige liv. Vi er absolut fortalere for det menneskelige, umiddelbare og ukomplicerede, fordi det gør mennesker til mennesker. Samtidigt mener vi, det er vigtigt at forholde sig realistisk og kritisk til den hastige udvikling, vi er i gang med i disse år.

Læs mere

Facilitering af din proces fra strategi til succes

Sammenhængskraft og succesmåling

Skal du igang med at implementere din organisations strategi, men ved ikke helt hvordan? Skal I fusioneres? Eller har du bare behov for at optimere i din organisation?

I al udvikling er det et spørgsmål om en bevægelse fra nutidstilstand til en ønsket fremtidstilstand. Med en måling af din organisations sammenhængskraft får du et meget præcist indblik i dette. Det er herefter muligt at understøtte rejsen mod din ønskede fremtidstilstand med relevante aktiviteter.

Læs mere

Tid til læring, refleksion og fordybelse

Træningslejr

Er der noget, I skal blive bedre til? Der er altid noget at tage fat på, men hvordan sikrer du, at jeres udvikling er strategisk relevant?

Vi afholder skræddersyede udviklingsforløb med fokus på handling og eksekvering. Når deltagerne kommer tilbage til deres virksomhed, har de en plan for, hvordan  deres udfordringer skal gribes an. Vi kalder konceptet træningslejr, fordi der er fokus forbedring gennem konkrete og relevante træningsøvelser. Der skal arbejdes aktivt på at skabe positive forandringer.

Læs mere

Damkjær-Bruun ApS

Eskegårdsvej 8
8320 Mårslet
+45 4221 0085
kontakt@damkjaer-bruun.dk

Følg på sociale medier

Show Buttons
Hide Buttons