Facilitering af din proces fra strategi til succes

Passioneret

Strategisk

Præcis

Organisationsudvikling

Er din organisations strategi klar til at blive implementeret, men du er ikke helt sikker på hvordan? Har du brug for at få sat ord og måling på din organisations sammenhængskraft? Eller måske skal I fusioneres? Læs med herunder…

Når vi arbejder med organisationsudvikling er vores spidskompetence at hjælpe kunder med at facilitere, systematisere og strukturere processen fra strategi til succes. Vores tilgang til opgaverne er ydmyg og jordnær med et solidt analytisk og metodisk afsæt. Vi tror på, at alle organisationer er unikke! Derfor skræddersyer vi også din organisations proces til dens aktuelle og fremtidige behov.

Det får I ud af det

  • Effektivitet på grund af en bedre udnyttelse af de ressourcer og kompetencer, som I har til rådighed
  • Mulighed for at frigøre ressourcer til at udvikle organisationen yderligere og sætte nye mål
  • Mindre bøvl fordi jeres medarbejdere har ejerskab for deres opgaver og for helheden
  • Fastholdelse og udvikling af jeres kunders loyalitet

En anden og ikke uvæsentlig fordel er, at dit egen indsats og ressource investering er minimal. Ydermere er vores fremgangsmåde med til at sikre en god implementering fra starten.

Sådan gør vi det

  • 360 graders måling og evaluering af din organisations sammenhængskraft ved hjælp af TM360
  • En kvalificeret dialog om iværksættelse af relevante udviklingstiltag for at hæve din organisations performance
  • Facilitering af din organisations proces fra strategi til succes

Når vi siger 360 graders evaluering af din organisation, så er det netop fordi, at alle organisatoriske elementer inddrages helt fra starten af. Sammenhængskraft handler både om individer og fællesskaber. Det handler både om motivation og adfærd. Det handler både om kultur og resultater. Men det handler først og fremmest om at identificere organisationens styrker og svagheder for at iværksætte indsatser, der skaber balance mellem alle disse begreber. Jo bedre balance, jo bedre sammenhængskraft. Jo bedre sammenhængskraft, jo bedre resultater. Derfor arbejder vi ud fra TM360 modellen:

Formålet med at bruge modellen og målingen
Ved at bruge modellen og målingen i vores arbejde, har vi et værdifuldt og overskueligt værktøj at diskutere, analysere og planlægge organisationsudvikling ud fra. Vi kan identificere gaps og iværksætte udvikling med fokus på strategisk og kulturel samskabelse og sammenhængskraft. Og sidst men ikke mindst får vi etableret et fælles sprog og en fælles forståelse af organisationsudvikling, der er aktuel for de udfordringer, som I står overfor.

Sådan kan processen se ud

1 – Introduktion til virksomheden – strategi og fokus

Vi bruger indledningsvist cirka 1-2 timer på et møde hos dig for at få et grundigt indblik i din organisation og jeres strategiske udfordringer. Samtidig får vi relevant materiale udleveret til gennemgang og senere til inddragelse i vores analyse. Sammen aftaler vi, hvordan spørgeskemaet skal distribueres og sættes op, hvem det skal sendes til, hvornår det skal sendes, samt hvordan vi vælger at kommunikere det.

2 – Administration og udsendelse

Vi går nu igang med at designe din undersøgelse. Vi tager udgangspunkt i modellen og de teoretiske temaer og skræddersyr din undersøgelse, så den passer til organisationen. Samtidig får den et grafisk udtryk, som er genkendeligt for din organisation. Undersøgelsen skal være genkendelig for dine medarbejdere og den skal bidrage til at skabe en god historiefortælling om din strategi. Herefter bliver den distribueret efter aftale med dig. Dette kan gøres på forskellige måder, herunder eksempelvis via link, SMS, mail eller QR kode.

3 – Dataindsamling og foranalyse

Når dine medarbejdere har besvaret spørgeskemaet, samler vi dataene sammen og laver en grundig analyse. Vi kigger både overordnet på sammenhængskraften og graver ned i detaljerne. Der er i vid udstrækning mulighed for at analysere dataene på forskellige måder for at få et meget præcist billede af din organisations styrker og svagheder.

4 – Fokusgruppe interview(s)

Når datene er gennemgået, og foranalysen er færdig, tager vi kontakt til dig for at få en dialog om, hvad vi finder interessant at få mere viden om. Herefter godkender du sammensætning af en eller flere fokusgrupper, som vi laver et interview med. Vi anvender en særdeles professionel og menneskeorienteret tilgang som gør, at vi er i stand til at få et meget dybt indblik i din organisation.

5 – Præsentation og workshop(s)

Når fokusgruppe interview(s) er gennemført, færdiggøres analysen, og vi er nu klar til at præsentere resultaterne for dig. Sammen gennemgår vi de enkelte elementer af undersøgelsen og kobler dem til din strategiske virkelighed. Efter præsentationen laver vi en workshop med fokus på, hvordan din strategi bliver implementeret på bedst mulig vis. Når målet er sammenhængskraft, gælder det om at få omsat din strategi til en daglig praksis, hvor dine vigtigste ressourcer skaber succeserne. Dét hjælper vi dig med!

6 – Opfølgning hos virksomheden

Vi er interesserede i din succes! Derfor er det vigtigt for os at følge op og være din aktive sparringspartner. Opfølgning kan ske  ved et besøg i virksomheden, hvor vi gør status siden sidst. Det kan også gøres med en eftermåling, hvor vi får indblik i, præcist hvilke fremskridt, I har gjort.

Rette mennesker, på rette sted, til rette tid

Rekruttering

Vil du tiltrække flere egnede kandidater og øge din træfsikkerhed? Find din nye, rette medarbejder i første forsøg! Spar tid og penge på din rekruttering ved at overdrage håndteringen af data og administration til os. Skal vi løse hele rekrutteringsopgaven inklusiv search og onboarding, eller har du behov for hjælp til enkelte dele af processen? Uanset hvad dit behov er, så kan vi lave en løsning til dig.

Vi kan rekrutteringshåndværket, har forstand på mennesker og forretning.

Læs mere

Inspiration fra hverdagen til dit arrangement

Foredrag

Har du behov for fagligt input til dit næste arrangement?  Vi brænder for vores metier, og det vil du og dit publikum kunne mærke! Vores mål er at inspirere ledere og medarbejdere i det private og offentlige erhvervsliv til god ledelse. Gennem foredragene leger vi ny læring ind med eksempler fra det virkelige liv. Vi er absolut fortalere for det menneskelige, umiddelbare og ukomplicerede, fordi det gør mennesker til mennesker. Samtidigt mener vi, det er vigtigt at forholde sig realistisk og kritisk til den hastige udvikling, vi er i gang med i disse år.

 

Læs mere

Tid til læring, refleksion og fordybelse

Træningslejr

Er der noget, I skal blive bedre til? Der er altid noget at tage fat på, men hvordan sikrer du, at jeres udvikling er strategisk relevant?

Vi afholder skræddersyede udviklingsforløb med fokus på handling og eksekvering. Når deltagerne kommer tilbage til deres virksomhed, har de en plan for, hvordan  deres udfordringer skal gribes an. Vi kalder konceptet træningslejr, fordi der er fokus forbedring gennem konkrete og relevante træningsøvelser. Der skal arbejdes aktivt på at skabe positive forandringer.

Læs mere

Damkjær-Bruun ApS

Eskegårdsvej 8
8320 Mårslet
+45 4221 0085
kontakt@damkjaer-bruun.dk

Følg på sociale medier

Show Buttons
Hide Buttons